Технології

Особливості технологічного процесу виробництва товарів із пластмас

Вибір типорозміру ливарної машини робиться з урахуванням таких основних параметрів:

 • об'єму впорскування за цикл V (не повинен перевищувати номінальний об'єм, зазначеий у специфікації до апарату);
 • висоти виробу H;
 • проекції поверхні виробу на площину роз'єму форми S (площина відливки);
 • тиск лиття Pл (необхідного для заповнення ливникової системи та форми);
 • зусилля замикання форми, яке винкає у процесі формування Fф; Fф;
 • тривалості охолодження відливки до заданої температури, за якої її можна вилучити з форми t (визначає зданість до пластифікації).

Виготовлення пластикової тари здійснюється такими основними способами:

 • лиття
 • вакуумне формування
 • екструзія

Відмінності в технології полягають у використанні різного типу обладнання та виробничої сировини.

Метод видування (лиття).

цьому випадку в якості сировини використовується поліпропілен та поліетилен. Поліпропілен має специфічні властивості (усадка, малий інтервал температури пластифікації та ін.), тому при його використанні формувальна машина повинна мати специфічні налаштування та додаткові пристрої: систему подвійного нагрівання, більш точне регулювання температури, пристрій попереднього нагрівання, зміни в дизайні прес-форм і пуасонів. Поліпропілен вимагає також у 2-3 рази більш тривалого нагрівання, щоб досягти температури пластифікації, і в 2-3 рази довше відбувається його усадка у прес-формі. Методом видування, в основному, виготовляються пластикові пляшки.

Метод термоформування.

Формовка виробів здійснюється в три етапи на трьох робочих позиціях.

На першому робочому етапітехнологічного процесу точно визначена доза приготовленої в шнековому агрегаті пластмаси видавлюється у напівзакриту форму. Після цього здійснюється пресування розплавленого матеріалу за рахунок повного закриття прес-форми.

На другому етапі прес-форма відкривається, та заготівля переноситься в формуючу станцію, що складається з матриці і пуансону. Після закриття формуючої станції заготівля копіює форму матриці. Для стабілізації отриманої форми матриця охолоджується водою. Під час цього етапу на першій позиції каруселі готується наступна заготовка.

На третьому етапі здійснюється відкриття двох половин несучого елемента, при цьому готовий виріб звільняється і викидається через отвір у бічній кришці автомата.


З допомогою однієї прес-форми можливе виготовлення лише одного виду продукції. Більшість обладнання, яке представлене на ринку дозволяє здійснити швидке переналагодження виробництва шляхом заміни прес-форми, яка додатково виготовляється.

Інжекційни узли литтєвої машини класифікуются:

 • за конструктивно-технологічними особливостями (без попередньої пластифікації/з попередньою пластифікацією)
 • за методом пластифікації (поршневі та шнекові)
 • за конструкторським оформленням (одне, двох і трьох циліндрові)
 • за кількістю шнеків (одне і два шнекові)

У машинах без попередньої пластифікації стадія пластифікації сумісна за тривалістю зі стадією інжекції. У машинах із попередньою пластифікацією полімер пластифікуєтся, після чого впорскується у форму під час переміщення поршня (шнека), тобто пастиіфкація та впорскування розділені.

У поршневих конструкціях полімер пластифікується за рахунок тепла від зовнішніх нагрівачів при переміщенні від бункера до сопла.

У шнекових конструкціях полімер додатково пластифікується за рахунок внутрішньої теплоти тертя, що виділяється, при обертанні шнека.

Одноциліндрові конструкції поршневого типу використовуються головним чином для лиття невеликих по масі виробів (не більше 8-10 грам), а також для лиття композицій на основі полімерів з крихкими анізотропними наповнювачами.

Двоциліндрові конструкції поршневого типу дозволяють отримати двокольорові або інші особливі вироби.

Одноциліндрові конструкції одношнекового типу використовуються для товстостінних виробів (зазвичай на багатопозиційних машинах).

Двоциліндрові конструкції одношнекового типу - для двокольорових товстостінних виробів, а також за необхідності збільшення продуктивності машини. Ливарні машини поршневого типу характеризуються: великими втратами тиску при впорскуванні полімеру, складністю регулювання технологічних властивостей формування та складністю вибору технологічного режиму переробки. Найбільш компактними, технологічними і такими, що забезпечують можливість регулювання основних параметрів лиття в широких інтервалах, є одноциліндрові конструкції шнекового типу. Організація технологічного процесу виготовлення пластикової тари будується на максимальній завантаженості обладнання. Виробничий процес здійснюється цілодобово, що дозволяє раціонально використати виробниче обладнання.


Поліетилен

В залежності від умов полімерізації розрізняють три види поліетилену:

 1. Поліетилен високого тиску (ПЕВТ) або низької щільності (ПЕНЩ). Отримують при тиску 1000-3000 атм та температурі близько 180 градусів С. Ініціатором служить кисень (радикальна полімеризація). Макромолекули поліетилену, отриманого цим способом, мають розгалужену структуру, цим пояснюється його невисока щільність (менш щільна упаковка макромолекул).
 2. Поліетилен середнього тиску (ПЕСД) отримують у середовищі розріджувача при 35-40 атм і 125-150 градусів на металоксидних каталізаторах.
 3. Поліетилен низького тиску (ПЕНТ) або високої щільності (ПЕВЩ). ППолімеризацію проводять у середовищі органічного розчинника при тиску близько 5 атм і температурі нижче 80 градусів Цельсія. Каталізаторами є металоорганічні комплекси (каталізатори Циглера-Натта). Процес іде за іонним механізмом.

У промисловості поліетилен різних марок випускається у вигляді блоків, листів і гранул. Переробляються вони у вироби головним чином методом лиття під тиском, екструзії (видавлюванням розм'якшеного полімеру через сопло шприц-машини) та видування.

Незважаючи на те, що різні види поліетилену отримують з одного і того ж мономеру, вони є абсолютно різними матеріалами, відрізняючись один від одного не менше, ніж від інших полімерів. Це пояснюється різними геометричними формами молекул та різною здатністю до кристалізації.

 
 


О фирме |  Продукция |  Технологии |  Новости |  Контакты |  Главная страница 


Все права на сайт являются собственностью © НПФ "Реафарм" ООО.
Ни одна часть сайта не может быть воспроизведена без предварительного разрешения.